goi-phuc-hoi-sau-sinh

(Áp dụng cho mẹ sau sinh từ 07 đến 15 ngày, các mẹ sinh thường hoặc sinh mổ đều có thể sử dụng dịch vụ)

Tập trung chăm sóc các mẹ về sức khỏe, tinh thần và cải thiện vẻ đẹp sau sinh

 120

Phút

 26

Liệu pháp

 01

Kỹ thuật viên

 07

Buổi

 5.250.000

VNĐ

 3.500.000

VNĐ

(Ưu đãi sinh nhật)

NGÀY 1
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
8 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
9 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
10 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 2
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
11 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 3
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
7 Massage mặt nâng cơ + ấn huyệt mặt thư giãn sâu
8 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
9 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
10 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
11 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
12 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
13 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 4
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
8 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
9 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
10 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
11 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 5
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Massage chân trị liệu (tinh dầu đặc trị)
6 Ngâm chân thủy liệu thư giãn (thảo dược tươi)
7 Tẩy tế bào chết, hồng gót chân (Muối  khoáng-thảo dược)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 6
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Xông  vùng kín (thảo dược)
3 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
4 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
5 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 7
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage đầu, vai, cổ thư giãn (tinh dầu đặc trị)
4 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Gội đầu thảo dược tươi

 120

Phút

 26

Liệu pháp

 01

Kỹ thuật viên

 10

Buổi

 7.500.000

VNĐ

 5.000.000

VNĐ

(Ưu đãi sinh nhật)

NGÀY 1
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
8 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
9 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
10 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 2
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
11 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 3
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
7 Massage mặt nâng cơ + ấn huyệt mặt thư giãn sâu
8 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
9 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
10 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
11 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
12 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
13 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 4
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
8 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
9 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
10 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
11 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 5
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Massage chân trị liệu (tinh dầu đặc trị)
6 Ngâm chân thủy liệu thư giãn (thảo dược tươi)
7 Tẩy tế bào chết, hồng gót chân (Muối  khoáng-thảo dược)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 6
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Xông  vùng kín (thảo dược)
3 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
4 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
5 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 7
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage đầu, vai, cổ thư giãn (tinh dầu đặc trị)
4 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 8
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
5 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
6 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
7 Thanh tẩy tế bào chết toàn thân (nghệ trắng- yến mạch)
8 Dưỡng trắng sáng da toàn thân (natural lotion)
9 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 9
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage toàn thân phục hồi sức khỏe
4 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
NGÀY 10
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)

 120

Phút

 26

Liệu pháp

 01

Kỹ thuật viên

 15

Buổi

 10.950.000

VNĐ

 6.800.000

VNĐ

(Ưu đãi sinh nhật)

NGÀY 1
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
8 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
9 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
10 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 2
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
11 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 3
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
7 Massage mặt nâng cơ + ấn huyệt mặt thư giãn sâu
8 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
9 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
10 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
11 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
12 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
13 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 4
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
8 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
9 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
10 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
11 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 5
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Massage chân trị liệu (tinh dầu đặc trị)
6 Ngâm chân thủy liệu thư giãn (thảo dược tươi)
7 Tẩy tế bào chết, hồng gót chân (Muối  khoáng-thảo dược)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 6
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Xông  vùng kín (thảo dược)
3 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
4 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
5 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 7
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage đầu, vai, cổ thư giãn (tinh dầu đặc trị)
4 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 8
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
5 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
6 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
7 Thanh tẩy tế bào chết toàn thân (nghệ trắng- yến mạch)
8 Dưỡng trắng sáng da toàn thân (natural lotion)
9 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 9
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage toàn thân phục hồi sức khỏe
4 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
NGÀY 10
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 11
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
4 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Massage mặt nâng cơ + ấn huyệt mặt thư giãn sâu
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
NGÀY 12
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 13
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage chân trị liệu (tinh dầu đặc trị)
4 Ngâm chân thủy liệu thư giãn (thảo dược tươi)
5 Tẩy tế bào chết, hồng gót chân (Muối  khoáng-thảo dược)
6 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
7 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
8 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
9 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
10 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
11 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 14
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
4 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
5 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
6 Thanh tẩy tế bào chết toàn thân (nghệ trắng- yến mạch)
7 Dưỡng trắng sáng da toàn thân (natural lotion)
NGÀY 15
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage đầu, vai, cổ thư giãn (tinh dầu đặc trị)
4 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)

 120

Phút

 26

Liệu pháp

 01

Kỹ thuật viên

 20

Buổi

 14.600.000

VNĐ

 8.900.000

VNĐ

(Ưu đãi sinh nhật)

NGÀY 1
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
8 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
9 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
10 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 2
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
11 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 3
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
7 Massage mặt nâng cơ + ấn huyệt mặt thư giãn sâu
8 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
9 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
10 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
11 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
12 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
13 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 4
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
5 Đắp nạ men rượu tăng sữa
6 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
7 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
8 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
9 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
10 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
11 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 5
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage Ngực thông tuyến sữa/tăng tiết sữa
4 Đắp nạ men rượu tăng sữa
5 Massage chân trị liệu (tinh dầu đặc trị)
6 Ngâm chân thủy liệu thư giãn (thảo dược tươi)
7 Tẩy tế bào chết, hồng gót chân (Muối  khoáng-thảo dược)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
NGÀY 6
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Xông  vùng kín (thảo dược)
3 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
4 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
5 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
6 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
7 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
8 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
9 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
10 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 7
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage đầu, vai, cổ thư giãn (tinh dầu đặc trị)
4 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 8
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
5 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
6 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
7 Thanh tẩy tế bào chết toàn thân (nghệ trắng- yến mạch)
8 Dưỡng trắng sáng da toàn thân (natural lotion)
9 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 9
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage toàn thân phục hồi sức khỏe
4 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
NGÀY 10
LIỆU PHÁP
1 Xông  vùng kín (thảo dược)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 11
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
4 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Massage mặt nâng cơ + ấn huyệt mặt thư giãn sâu
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
NGÀY 12
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 13
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage chân trị liệu (tinh dầu đặc trị)
4 Ngâm chân thủy liệu thư giãn (thảo dược tươi)
5 Tẩy tế bào chết, hồng gót chân (Muối  khoáng-thảo dược)
6 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
7 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
8 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
9 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
10 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
11 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 14
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
4 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
5 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
6 Thanh tẩy tế bào chết toàn thân (nghệ trắng- yến mạch)
7 Dưỡng trắng sáng da toàn thân (natural lotion)
NGÀY 15
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage đầu, vai, cổ thư giãn (tinh dầu đặc trị)
4 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
9 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
10 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
11 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
12 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 16
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage toàn thân phục hồi sức khỏe
4 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
5 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
6 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
7 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
NGÀY 17
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Massage lưng, hông giảm nhức mỏi (tinh dầu đặc trị)
4 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Gội đầu thảo dược tươi
NGÀY 18
LIỆU PHÁP
1 Xông toàn thân (thảo dược tươi)
2 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
3 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
4 Massage toàn thân phục hồi sức khỏe
5 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
6 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
7 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
8 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)
9 Hơ mắt và mặt với lá trầu (hoặc muối nghệ)
NGÀY 19
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Tẩy thâm bụng (scrub thảo mộc)
4 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
5 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
6 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
7 Thanh tẩy TBC toàn thân (nghệ trắng- yến mạch)
8 Dưỡng trắng sáng da toàn thân (natural lotion)
NGÀY 20
LIỆU PHÁP
1 Thoa rượu gừng (hạ thổ)
2 Thoa rượu nghệ (hạ thổ) sáng da toàn thân
3 Rửa mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
4 Tẩy da chết mặt (nguyên liệu thiên nhiên)
5 Massage mặt nâng cơ + ấn huyệt mặt thư giãn sâu
6 Dưỡng da mặt cao cấp (mask natural)
7 Chăm sóc mắt (giảm quầng thâm, bọng mắt)
8 Xoa vuốt bụng co hồi dạ con, đào thải sản dịch
9 Lăn túi muối, gừng, thảo dược  săn chắc vùng bụng
10 Thoa kem dưỡng giảm rạn, săn chắc da
11 Dưỡng sáng nách, bẹn, mông (sản phẩm chuyên trị)

Start typing and press Enter to search